Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгах Yazdır
admin tarafından yazıldı   
Cuma, 29 Ocak 2010 10:26
There are no translations available.

Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг 1 - 5 жил хүртэлх хугацаагаар сунгаж өгнө. Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.


1.    Паспорт
2.    Өргөдөл
3.    Паспорт сунгуулагчийн анкет - Татаж авах -

LAST_UPDATED2