Skip to content

test

- Гадаадад зорчиход анхаарах зүйлс        - Монголын иргэд хилийн чанадад зорчих визийн нөхцөл        - Visa application form
Иргэдэд туслах сангаас тусламж хүссэн өргөдлийн загвар PDF Print E-mail
Written by admin   
Wednesday, 25 August 2010 04:32
There are no translations available.

МОНГОЛ УЛСЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМАНД АНКАРА ХОТ


Утга:    Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангаас тусламж хүсч өргөдөл гаргах нь

2010 оны ...... дугаар сарын ......-ны өдөр

Монгол Улсын иргэн ............... овогтой ................ би 20.... оны ...-р сарын ...-ны өдөр (зарын дагуу ажиллах) зорилгоор ирсэн бөгөөд Истанбул хотын (Чаглаян дүүргийн оёдлын үйлдвэрт) ажиллаж байсан. 20.... оны ...-р сарын ...-ны өдөр ....... дугаартай гадаад паспортаа (гээсэн, хулгайд алдсан, дээрэмдүүлсэн зэрэг үрэгдүүлсэн шалтгаанаа бичнэ).

Миний бие Түркт хууль бусаар оршин сууж байгаад цагдаагийн байгууллагад саатуулагдан одоо эх орондоо буцах гэж байгаа бөгөөд хөрөнгө мөнгөний бололцоогүй, төлбөрийн чадваргүй байгаа тул Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 110 дугаар тогтоолоор баталсан “Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрэм”-ийн 4.3.5-д заасны дагуу надад Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгоход уг сангаас тусламж үзүүлэхийг хүсье.

Өргөдөл гаргасан        .............................................................. (гарын үсэг)

Огноо                ..............................................................

Регистрийн дугаар        ..............................................................

 

Links