Skip to content

test

- Гадаадад зорчиход анхаарах зүйлс        - Монголын иргэд хилийн чанадад зорчих визийн нөхцөл        - Visa application form
Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirligi Anlaşması PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 25 Ağustos 2010 04:06

Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır) iki ülke arasındaki geleneksel tarihi ve kültürel bağlar çerçevesinde, dostluk, karşılıklı anlayış ve ülke halklarının ortak kültür değerlerinin zenginleştirilmesi amacıyla kültür, bilim, eğitim ve spor, alanlardaki ilişkilerini düzenlemek üzere aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1
Akit Taraflar, iki ülke arasında eğitim, bilim, kültür enformasyon alanlarındaki   işbirliğini teşvik edeceklerdir.
Madde 2
Akit Taraflar, iki ülke üniversiteleri, bilimsel ve teknolojik kuruluşları arasında ilişkilerin geliştirilmesini ve bu amaçla üniversitelerarası doğrudan temasları destekleyerek işbirliği protokolleri akdini teşvik edeceklerdir.
Madde 3
İki ülke arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin öneminin bilinciyle, Akit Taraflar, bilimsel proje ve programların değişimi ile bilimsel konferans, toplantı, uzman yetiştirilmesi, değişimi ve ortak bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik edeceklerdir.
Madde 4
Akit Taraflar, ilk, orta ve teknik eğitim alanlarında işbirliği yapacaklar, okul kitapları dahil, öğretim malzemesi ve eğitim konularında bilgi değişiminde bulunacaklardır.
Madde 5
Akit Taraflar, tiyatro» müzik, opera, bale ve diğer sanat alanlarındaki ilişkilerin gelişmesini ve bu çerçevede karşılıklı etkini ikler düzenlenmesini ve ziyaretler yapı İmasını destekleyeceklerdir.
Madde 6
Akit Taraflar, karşılıklı olarak sergiler düzenlenmesini teşvik edecekler, gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaklardır.
Madde 7
Akit Taraflar çeşitli müzik dallarında sanatçı ve topluluklar değişiminde bulunmayı kararlaştırmışlardır.
Madde 8
Akit Taraflar ülkelerinde diğer Akit Tarafın edebiyatının tanıtılmasını özendirecekler, bu yolda gereken önlemleri alacaklardır.
Madde 9
Akit Taraflar iki ülke arasında sinema alanında işbirliği ilişkileri kurulmasını destekleyeceklerdir.
Madde 10
Taraflar, ülkelerindeki ortak tarihi eserlerin restorasyonunu teşvik edecekler ve bu konuda olanaklar ölçüsünde gereken kolaylıklar sağlayacaklardır.
Madde 11
Akit Taraflar radyo-televizyon kuruluşları arasında işbirliğini teşvik edecekler bu çerçevede program değişimini destekleyeceklerdir.
Madde 12
Akit Taraflar haber ajansları ile basın yayın kuruluşları arasında işbirliğinin gelişmesini teşvik edeceklerdir.
Madde 13
Akit Taraflar gençlik kuruluşları arasında işbirliğini ve bu çerçevede gençlerden oluşan grupların değişimini destekleyeceklerdir.
Madde 14
Akit Taraflar iki ülke spor kuruluşları arasında işbirliğini ve bu çerçevede karşılıklı olarak sporcu, yönetici ve antrenör değişimini ve spor karşılaşmaları düzenlenmesini gerçekleştirmeye yönelik önlemler alacaklardır.
Madde 15
Akit Taraflardan her biri, bir diğerinin ülkesinde, o ülkenin kanunları ve yönetmeliklerine uygun olmak ve bu çerçevede faaliyet göstermek koşuluyla kültür merkezleri kurulmasına izin verecekler, bu merkezlerin çalışmasını kolaylaştırıcı önlemler alacaklardır.
Madde 16
Akit Taraflar, işbu Anlaşmada yer alan etkinlikleri, Hükümetlerince yetkili kılınacak temsilcileri tarafından müştereken hazırlanacak değişim programlan çerçevesinde gerçekleştireceklerdir.
Madde 17
İşbu Anlaşma, her iki ülkede, Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için gerekli kanuni işlemlerin tamamlandığının diplomatik yoldan yazılı olarak karşı Tarafa bildirilmesi tarihinde yürürlüğe girecek ve beş yıl geçerli kalacaktır. Yüksek Akit Taraflardan biri, bu müddetin sona ermesine üç ay kala, karşı Tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Anlaşmayı feshetmediği takdirde, Anlaşma kendiliğinden yenilenmiş olacaktır.
İşbu Anlaşma Ankara'da 29 Mayıs 1992 tarihinde ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, Moğolca ve Türkçe ikişer asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

Moğolistan Cumhuriyeti Adına                Türkiye Cumhuriyeti Adına
Tserenpiliyn Gombosuren                    Hikmet Çetin
Dışişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı

 

 

Холбоос